แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

Vinchi

บุหรี่ไฟฟ้า Pod ชนิดปรับวัตต์ได้โดย Concept ของการออกแบบ บุหรี่ไฟฟ้า ในตระกูล จะมุ่งเน้นไปที่ความชาญฉลาดของการทำงานและขนาดที่สามารถพกพาได้ง่ายแต่ยังคงความสามารถในการสร้างมวลไอน้ำที่หนานุ่ม กระจายกลิ่นและรสชาติได้ดีในทุก ๆ ครั้งที่ใช้งาน

สีเขียว แบตเตอรี่มากกว่า 60 %

สีฟ้า แบตเตอรี่ 20-60 %

สีแดง แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20 %

And if the user uses the Voopoo Vinci e-cigarette until the red light is on and wants to charge the e-cigarette’s battery, the Voopoo Vinci also comes with a Type-C charging port, which supports fast charging or charging. fast charging itself Considered to be an electronic cigarette Voopoo Vinci is an electronic cigarette that has everything in terms of functionality, design and the most juicy feel when Voopoo Vinci has shown full performance, guaranteed feeling. The result will only be loud and extremely finicky Vinchi